Vrijmarkt

verkoop je spullen

Reglement vrijmarkt

Waar en wanneer?
  • Je mag vanaf 6.00 uur de Hogestraat in via de ingang bij het IJssalon Loeff, om jouw plekje in te richten. Er wordt door de organisatie gecontroleerd op de juiste ligging van jouw stand.
  • Je gebruikt de parkeerplaatsen en bezet maximaal 3 meter breed.
  • Op het marktplein is GEEN vrijmarkt.
  • De rijbaan moet altijd vrij zijn voor de hulpdiensten.
  • Volg aanwijzingen van de politie, gemeente, organisatie en verkeersregelaars op.
  • U mag tot 9.00 uur met uw auto spullen aanleveren.
  • Er mag verkocht worden van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Wat te verkopen?

Eigenlijk mag je bijna alles verkopen wat je wilt.
Er zijn echter een paar uitzonderingen:
Op Koningsdag blijft de Verordening op de Straathandel van kracht. Dit betekent dat de verkoop van alcohol, bederfelijke etenswaren (vlees, vis, zuivel) en levende dieren door particulieren niet is toegestaan. Particulieren mogen wel blikjes of plastic flesjes frisdrank verkopen.

Overige regels
  • Laat je plek netjes achter. Ruim alle onverkochte spullen op; neem ze mee naar huis
  • Het is in de dagen voor Koningsdag niet toegestaan een plek te reserveren of spullen voor de vrije markt neer te zetten.
  • Voor het houden van een standplaats met commercieel doel heeft u een vergunning nodig.